Massage – massagebehandling

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast
Uppdaterat 2014-08-11
Dela
Gilla

Massage

Massage, idrottsmassage, klassisk massage, taktil massage, bindvävsmassage är olika typer av massagebehandlingar som din massör erbjuder dig.

Massage kan vara en bra behandlingsmetod om man har värk eller spänningar i musklerna. Massören eller massageterapeuten använder händerna och bearbetar och trycker på muskelfibrer, senor och ligament för att lösa upp spänningar eller möjlig ärrvävnad i dessa. Ibland koncentreras massagebehandlingen till några få muskler, till exempel för att behandla en sträckning, eller också behandlas hela kroppen.
Massage är en avdragsgill kostnad för företaget, under vissa förutsättningar. Läs här om massage är avdragsgillt för dig.

Effekter av massage

Massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet. Blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. Hormoner (oxytocin) som ger lugn samt endorfiner, vilket är kroppens egna smärtstillande ämnen, frigörs. Massage kan alltså ha flera positiva effekter och brukar inte orsaka några biverkningar.

Massage anses kunna

 • göra spända muskler mjuka och elastiska
 • motverka ärrbildningar och adherenser efter skador i muskel- sen- och ligamentvävnad
 • motverka samt lindra spänningar vid smärttillstånd
 • öka blodcirkulationen i musklerna
 • öka lymfcirkulationen
 • har en avslappnande effekt på kroppen
 • öka det allmänna välbefinnande
 • ge en ökad kroppskännedom
 • ha en positiv effekt på träningsvärk

Historia

Massage är en av våra äldsta behandlingsmetoder. Metoden är tidigt beskriven i den kinesiska och grekiska kulturen men är sannolikt mycket äldre än då den först beskrevs i bild eller text. Att ge en människa beröring och massage är en instinktiv reaktion och något vi naturligt ger en medmänniska som har värk eller skadat sig.
Sverige är känd i världen för sin ”svenska klassiska massage”. I Sverige infördes massagen av Per Henrik Ling på 1800-talet.

Vilka ger massage?

Det finns idag en mängd olika massageutbildningar och massagetekniker. Det finns inga legitimerade massörer utan utbildning i massage leder ofta till ett intyg eller diplom.

Olika typer av massage

 • Svensk klassisk massage
 • Idrottsmassage
 • Tvärfriktionsmassage
 • Bindvävsmassage
 • Spädbarnsmassage
 • Taktil massage
 • Shiatsu
 • Thailändsk massage
 • Energimassage
 • Ayurvedisk yogamassage
 • Fibromassage

Svensk klassisk massage

Den mest kända massageformen är svensk klassisk massage, som vanligtvis avses om man bara säger massage. Den klassiska massagen utvecklades i Sverige på 1800-talet och är den metod som används mest i västvärlden. När man får klassisk massage ligger man oftast på en särskild massagebrits och massören använder sig av strykningar, tryck och knådning.

Idrottsmassage

Idrottsmassage kan beskrivas som en specifikt individ- och syftesanpassad massage i syfte att hålla idrottaren i optimal form. Massagen kan ges förebyggande för att minska risken för muskulära skador samt efter skada för att förkorta läkningsprocesser. Massagen kan ges både före och efter aktivitet och vara en del av förberedelse och återhämtningen vid hårda träningspass och tävlingar.

Tvärfriktionsmassage

Tvärfriktionsmassage är en specifikt riktad massagebehandling i syfte att undvika ärrvävnad och förbättra förutsättningarna för en snabb och bra läkning av tidig skada i exempelvis ligament-, sen- eller muskelvävnad. Tvärfriktionsmassage används också mot mer långvariga besvär i nämnda vävnader för att stimulera nedbrytning av ärrvävnad och återfå normal funktion i vävnaden. Massagetekniken ger även smärtlindring och kan därmed användas som ett verktyg för precisering av skadelokalisation och som hjälp vid diagnostisering. Massagefriktioneringen ges tvärs fiberriktningen och lokalt över skadan.

Bindvävsmassage

Massage som syftar till att påverka bindväv kallas bindvävsmassage. Bindväv har olika karaktär i kroppen, den kan vara både fast och hållsam respektive elastisk, beroende på funktion. Den omsluter exempelvis muskelfibrer är den vävnad som olika andra vävnader fäster emot och därigenom sammanlänkar. Bindvävsmassage kan upplevas ganska stark och ibland djupgående. Bindvävsmassage anses öka blodcirkulationen, göra huden mer flexibel och få kroppen att släppa på spänningar och värk.

Taktil massage/beröring

Taktil massage är en mjuk beröring av huden och skiljer sig från klassisk massage bland annat genom att man därmed inte knådar muskler.

Vid beröring liksom vid massage ökar halterna av oxytocin (lugn- och ro-hormon) i blodet samt att halterna av stresshormon sjunker.

En form av taktil beröring som även används inom vården är ”Taktipro”. Omvårdnadstekniken används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Det är en mjuk beröring med varsamma styrkningar över huden. Terapeuten arbetar med händerna i syfte att aktivera parasympatiska nervsystemet. Effekter som kan ses är avslappning, bättre sömn, mindre stress, lindring av smärta och mindre oro och ångest.

Jag har ont – skall jag ha massage?

Det är ofta svårt att själv skilja på om den värk, ömhet eller spändhet man har i sin muskelvävnad kommer från en muskelvävnad primärt eller om den är sekundär till en annan vävnadsskada. Vår kropp är raffinerad och våra muskler blir i princip alltid engagerade med spänning och värk då vi får en skada eller överbelastning i en annan neuroligiskt relaterad vävnad. Även mental stress genererar muskelpåslag och besvär som kan upplevas som direkt muskulära.

Är du osäker på orsaken till dina besvär och om massage är bästa alternativet kan du först söka vårdgivare specialiserad på ortopedisk medicin. Dessa undersöker dig strukturerat och kan förklara för dig orsaken till din symtombild och rekommendera lämplig behandling eller egenvård, vilket kan vara massage.

När kan jag söka massage direkt?

 • Om du har en tydlig spänningsrelaterad värk i muskler.
 • Om det gör ont att spänna muskeln, sträcka ut muskeln (töja) och om muskeln är öm att ta på (du kan ”ta på skadan eller det onda”)
 • Om du tycker att värken är lokalt och precist lokaliserad i muskelvävnaden
 • Om du känner dig stressad och spänd
 • Om du har muskulär trötthet i samband med idrott eller aktivitet
 • Om du vill förbättra återhämtningen efter tunga arbetspass eller aktivteter
 • Om du vill försöka förebygga spänningsrelaterade muskelbesvär

När bör jag söka ortopedmedicinsk vårdgivare för diagnos?

 • Om du har en diffust lokaliserad värk som du inte riktigt kan ”ta på”
 • Om du har en samtidig rörelseinskränkning – nedsatt rörelseförmåga
 • Om du har domning, stickning eller pirrning
 • Om du har väldigt ont
 • Om du känner dig osäker på vilken skada du har och vilken behandling eller åtgärd som är lämplig

När bör jag söka till min vårdcentral?

 • Om du har en sjukdomskänsla
 • Om du har en smärta eller värk som successivt ökar i utbredningsområde

 

<hr />

Massageterapeuter som ger massagebehandling